Sobe

SOBE  4_star





Cijene smještaja

Naziv usluge / Service name Razdoblje / Date Cijena u Kunama / Price in Kuna Cijena u Eurima / Price in Euro
 

 

Soba po danu
Rooms per night

28.05. – 25.06. 455,00 Kn 60,00 €
25.06. – 27.08. 608,00Kn 80,00 €
27.08. – 10.09. 455,00Kn 60,00 €
10.09. – 01.10. 455,00 Kn 60,00 €

• Iznajmljivač ne podliježe plaćanju PDV-a prema odredbama čl.22 zakona o PDV-u.
• Usluga noćenja se plaća odmah prilikom dolaska prvog dana korištenja smještaja.
• Cijene se obračunavaju po prodajnom tečaju HNB-a na dan izdavanja računa.


Rezervirajte sobu i provjerite dostupnost: